Katharine Lipetz Portfolio

Previous Index Next

Bicycles

Silver print; 5" x 7"

Previous Index Next