Katharine Lipetz Portfolio

Previous Index Next

Deep in Thought

Silver print vignette technique; 7" x 5"

Previous Index Next